สเปน

โค้ดส่วนลดสำหรับส่งพัสดุไป "สเปน"

เพียงใช้โค้ดส่วนลดตามช่วงน้ำหนักที่คุณจะจัดส่ง รับทันที! ส่วนลด On top จากส่วนลดบนหน้าเว็บไซต์

โค้ดส่วนลด 100 บาท เมื่อส่งพัสดุน้ำหนัก 5.5-10.0 กิโลกรัม

- DHESPW05

- FXESPW05

สามารถสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Line: @citylinkthailand หรือคลิก https://bit.ly/3cNmYGU

* กรณีน้ำหนักจริงของพัสดุไม่ตรงกับน้ำหนักที่ลูกค้าประมาณไว้ในระบบ Easy Live บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า